fbpx
Nowoczesny Lider
Perfekcjonista

Czy warto być perfekcjonistą?


Podcast dostępny również na

Znalazłem dzisiaj ciekawy artykuł na stronie Harvard Business Review, o tytule „Plusy i minusy bycia perfekcjonistą„. Zgodnie z badaniem, które przeprowadziła czwórka autorów tego artykułu, najczęstsza odpowiedzią na pytanie „Jaka jest Twoja największa słabość” padało

„Jestem Perfekcjonistą”.

Pojawia się pytanie, czy to raczej nie jest zaleta, a nie wada? Czy wielu z nas nie postrzegałoby tego jako dobrej cechy ?

Szeroko zakrojone badania wykazały, że psychologia perfekcjonizmu jest dość złożona. Tak, perfekcjoniści dążą do tworzenia bezbłędnej pracy, a także mają wyższy poziom motywacji i sumienności niż nie-perfekcjoniści.

Są jednak również bardziej skłonni do ustawiania nieelastycznych i nadmiernie wysokich standardów, do krytycznego oceniania swoich zachowań. Wyznają również bardzo często zasadę „wszystko albo nic”, co możemy przetłumaczyć na : „moja praca jest albo doskonała, albo to totalna porażka”.

Często poczucie własnej wartości perfekcjonisty zależy od tego, czy to co robią jest najwyższej jakości wykonania.

Badania wykazały również, że perfekcjoniści mają wyższy poziom stresu , wypalenia i lęku . Takie nastawienie może rzutować nie tylko na nich samych ale również mogą oni wpływać na innych pracowników.

Więcej na https://hbr.org/2018/12/the-pros-and-cons-of-perfectionism-according-to-research

Sebastian

Od kilku lat jestem dyrektorem zarządzającym siecią centrów usług biznesowych firmy GSK, zlokalizowanych w Malezji, Kostaryce oraz w Polsce. Jedno z nich, centrum usług GSK IT w Poznaniu, otrzymało nagrodę dla najlepszej tego typu organizacji w Polsce oraz nagrodę Orły „Wprost” w kategorii liderów biznesu w regionie.

Jest mi również bardzo bliska idea odpowiedzialności społecznej liderów, którą przekuwam na zaangażowanie w projekty na rzecz budowania społeczności.

Poza projektem Nowoczesny Lider jestem również pomysłodawcą, organizatorem i mentorem podczas Poznań Mentoring Walk.